Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Pracodawcy RP i UNEP/GRID-Warszawa będą współpracować na rzecz ochrony środowiska

20 lutego br. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej podpisali z Centrum UNEP/GRID Warszawa porozumienie o współpracy. Na jego mocy strony będą wspierać inicjatywy związane z budową świadomości przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Galeria:

Pracodawcy RP i UNEP/GRID-Warszawa będą współpracować  na rzecz ochrony środowiska

Zobacz także:

Słowa kluczowe:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa działa w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Jego przedstawiciele współpracują z wieloma partnerami, w tym podmiotami w strukturze ONZ, organizacjami międzynarodowymi, rządami, organizacjami pozarządowymi, światem nauki oraz  sektorem prywatnym i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego.

Pracodawcy RP oraz UNEP/GRID-Warszawa podpisując porozumienie zdecydowali, że będą współdziałać na poziomie przedsiębiorstw w zakresie efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi, przy wdrażaniu strategii odpowiedzialnego biznesu w firmach oraz budowaniu platformy do wspólnych inicjatyw z zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.

- Podejmując się współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa zdecydowaliśmy, że będziemy się zajmować również wpływem przedsiębiorstw na środowisko naturalne – mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Dodaje także, że aby sprostać większym oczekiwaniom rynku, spowodowanym wzrostem gospodarczym w Polsce, przedsiębiorcy powinni przyjąć aktywną postawę dotyczącą środowiska naturalnego (np. w zakresie wykorzystywania zielonej energii) i wdrażania innowacji poprzez zastosowanie nowych technologii.

Dlatego Pracodawcy RP w pełni popierają takie prośrodowiskowe inicjatywy, jak m.in. idea samospłacającego się domu.

 - W naszych działaniach kładziemy duży nacisk na edukację na rzecz efektywnego zarządzania środowiskiem – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. - Zaangażowanie przedsiębiorców ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia presji wywieranej przez nich na środowisko. Jesteśmy przekonani, że współpraca z Pracodawcami RP to ważny krok w stronę odpowiedzialnej, zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju działalności biznesowej.

Współpracę Pracodawców RP z UNEP/GRID-Warszawa rozpoczyna wspólna kampania społeczna „Przedsiębiorco - zrób prezent sobie i środowisku!”, w ramach której pracownicy firm dowiedzą się, w jaki sposób podczas swojej codziennej pracy wybierać rozwiązania przyjazne środowisku.

***

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało utworzone w 1991 roku na mocy porozumienia pomiędzy Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP – United Nations Environment Programme) a Ministerstwem Środowiska. Celem Centrum jest wzmocnienie efektywnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, przez gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie danych o środowisku. Centrum jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), powołany rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2997 z 15 grudnia 1972r., jest głosem w obronie środowiska w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. UNEP działa jak katalizator, adwokat, nauczyciel i koordynator do promowania rozsądnego wykorzystywania i zrównoważonego rozwoju globalnego środowiska naturalnego. Aby tego dokonać, UNEP współpracuje z wieloma partnerami, w tym podmiotami Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji międzynarodowych, rządów krajowych, organizacji pozarządowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 7 500 firm, zatrudniających ok. 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

 

***

Kampania „Zrób prezent sobie i środowisku”:

Głównym celem kampanii jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) w zakresie zmian klimatu i wpływu człowieka na te procesy, a także kształtowanie pożądanych postaw i zachęcenie do podejmowania działań przyjaznych środowisku.

 

Projekt obejmuje:

- portal wiedzy www.ekoprezent.org

- kampanię radiową (spoty i audycje radiowe) na antenach radiostacji grupy Eurozet;

- kampanię internetową w: Onet.pl; serwisach Eurozet, portalach Partnerów medialnych oraz innych mediów wspierających;

- kampanię prasową w mediach ogólnoinformacyjnych, branżowych i biznesowych;

- konkurs fotograficzny „Mój ekodzień”

- wystawy zdjęć (wyłonionych w konkursie) „Mój ekodzień”

- piknik edukacyjny- kampanię edukacyjną skierowaną do przedsiębiorców: seminaria dotyczące tematyki CSR, smart driving experience –  cykl min.  20 imprez  łącznie dla 240 osób

- tematyczny business mixer, dedykowany portal wiedzy.

 

Więcej na: www.ekoprezent.org

 

Kampania jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

PRP